Osteopati - FİZYO HACETTEPE

Osteopati Nedir?

Vücut dokularının fonksiyonlarını anatomi, fizyoloji, patoloji, nöroloji, beslenme fizyolojisi temelinde semptomdan çok sebebe yönelik tedavi eden çağdaş modern bir tedaviler sistemidir. Hastalıktan çok hasta ön plandadır. Organ sistemleri, kas-iskelet sistemi ve merkezi sinir sisteminde görülen sorunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıkları manuel yöntemlerle inceleyen ve değerlendiren bir tıp branşıdır. Bu branşta görev alan ve 5 yıllık eğitimini anatomi ve fizyoloji üzerine tamamlayan uzman tıp doktorları veya fizyoterapistlere ise osteopat denir.

Osteopatide dikkat edilen en önemli unsurlardan biri, vücudun “kendini kendini iyileştirmesine” yönelik uygulanan çalışmalar ve tedavi yöntemleridir. Bilimsel temele dayalı olan bu özel tedavi yöntemleri, kişilerde hastalığa neden olan durumların teşhis ve tedavi edilmesinde oldukça önemli bir rol oynar.

Osteopati; vücuttaki problemi sadece ağrı olan bölgede aramaz. Ağrının kaynağını tespit ederek sorunu çözmeye çalışır.

Osteopati, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından bir teşhis ve tedavi yöntemi olarak kabul gören bir tedavi şeklidir. Anatomi ve fizyoloji esaslarına dayanır. Vücutta her sistemin birbiriyle uyumlu çalışması gerekiyor. Bu sistemlerden birindeki aksaklık vücudun genel işleyişini aksatır. Bu da vücutta fonksiyon bozukluklarına neden olur. Bu fonksiyon bozuklukları sonucu ağrı ortaya çıkar. Bu fonksiyon bozukluları tespit edilerek tedavi edilmeye çalışılır.

Osteopati Nasıl Ortaya Çıktı?

Amerikalı doktor Andrew Taylor Still (1828-1917) Osteopatiyi tanımlamıştır. 1874‘te kendi uyguladığı yönteme (Osteo – kemik) (pathie – şikayet/araz) Osteopati adını vermiştir. Onun tanımlamaları Osteopati tıbbının temelini oluşturmaktadır:

Strüktür  ve  hareketin önemi

Strüktür  ve  hareketin birbirine bağımlı olması

Organizmanın ayrıştırılamaz bir bütün olması

Organizmanın kendi kendini iyi edebilme yeteneği

Osteopati İle Fizik Tedavi Arasında Ne Fark Var?

Osteopatinin, klasik fizik tedavinden en önemli farkı bütüncül olmasıdır. Yani sadece ağrı olan bölgeye tedavi uygulanmıyor. Örneğin bir diz ağrısının belden kaynaklandığı tespit edilirse o zaman bele yönelik tedaviler öncelik kazanıyor. Osteopatide seans aralığı, diğer tedavilere göre daha fazladır. Kişinin şikayetine göre haftada 2-3 seanslık uygulamalar olabileceği gibi bazı problemlerde daha seyrek tedaviler de uygulanabiliyor (haftada 1 seans). Sıklıkla omurgayla ilgili problemlerde başvurulan bir yöntem olan osteopatide hiçbir alete gerek duyulmuyor. Elle, kişiye dokunarak yapılıyor. Ellerle temas edildiği için, osteopati tedavisi kişiyi psikolojik olarak da rahatlatabiliyor.  Diğer fark ise osteopatik tedavi bütüncül ve nedene yönelik tedaviyi kapsadığı için şikayetlerin tekrarlanma olasılığının daha az olması.

 Osteopati Hangi Hastalıklarda Uygulanabilir?

Hareket, fonksiyon, yürüme, denge ve koordinasyon bozukluklarında,

Sinirsel gerginlikler, stres, gevşeyememe, kronik yorgunluk, uyku sorunlarında,

Bel, boyun, sırt ağrıları, ense, sırt ve bel adale sorunlarında,

Migren ve gerilim tipi baş ağrılarında,

Skolyoz, kifoz gibi postür bozukluklarında,

Ameliyat sonrası ağrı ve yapışıklıkların giderilmesinde,

Spor yaralanmalarında,

Hormon bozukluklarının tedavisinde destekleyici olarak,

Dolaşım sorunları rahatsızlıklarında, ( kan ve lenfatik sistem)

Fibroz, fibrozit, fibromyalji gibi myofasyal ağrılarda,

Kabızlık, ishal, idrar kaçırma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı ve hazım organlarının fonksiyon bozukluklarında destekleyici tedavi olarak,

Bebeklerde yutkunma, kusma,kafa şekil bozukluğunda,

Alerjik ve kronik hastalıklar, akut ağrılar, romatizmal hastalıklarda osteopati destekleyici tedavi olarak kullanılabiliyor.